Năm 2020 ĐHQGHN dự kiến tuyển sinh 10 nghìn sinh viên hệ đại học chính quy và mở 17 ngành học mới

Bên cạnh các ngành đào tạo truyền thống, để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động, dựa trên thế mạnh đa ngành đa lĩnh vực của ĐHQGHN, năm 2020 dự kiến tuyển sinh thêm 17 ngành học mới.
Dưới đây là các thông tin dự kiến tuyển sinh của ĐHQGHN năm 2020 để thí sinh tham khảo. Thông tin chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới.

1. Đối tượng tuyển sinh

– Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp có bằng THPT; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT;

– Có đủ sức khoẻ để học tập tại ĐHQGHN theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Chủ tịch hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh: ĐHQGHN tuyển sinh trong cả nước và quốc tế.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 (dự kiến): 10.000 (chỉ tiêu)

4. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy định đặc thù của ĐHQGHN;

– Xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và các phương thức khác (SAT, A-LEVEL, IELTS), cụ thể:

Thời gian xét tuyển đợt 1: dự kiến từ ngày 12/7/2020 đến ngày 31/7/2020 đối với thí sinh sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2020; từ ngày 10/7/2020 đến trước ngày 31/7/2020 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi 2 môn thi THPTQG và chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên; từ ngày 10/7/2020 đến trước ngày 20/8/2020 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển SAT, A-Level.

– Đợt 1: (1) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng; (2) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level); (3) thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN; (4) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).

– Đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Xét tuyển như đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của ĐHQGHN và đơn vị đào tạo. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 16/8/2020.

Đối với các Chương trình đào tạo (CTĐT): Tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng CTĐT.

Thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế phải đạt điểm trúng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên theo khối thi xét tuyển tương ứng. Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT chất lượng cao, tài năng, chuẩn quốc tế do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào CTĐT chuẩn tương ứng.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

a) Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, ĐHQGHN quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương ứng đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 để xét tuyển.

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.

c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả ký thi SAT là 1100/1600 hoặc 1450/2400 (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).

d) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (quy định tại Phụ lục đính kèm, với điều kiện chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Văn).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường (mã trường, mã ngành/mã xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, tên ngành; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển,.. sẽ được công bố chi tiết tại đề án thành phần của các trường thành viên/khoa trực thuộc). Thông tin chi tiết xem tại: www.tuyensinh.vnu.edu.vn

TT Mã trường Mã ngành/ nhóm ngành

(Mã xét tuyển)

Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
1. Trường Đại học Công nghệ
1.1 Các CTĐT chuẩn
     1.1 QHI CN1

 

Công nghệ thông tin A00 A01
     1.2 QHI Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
     1.3 QHI CN2 Kỹ thuật máy tính A00 A01
     1.4 QHI Kỹ thuật Robot*
     1.5 QHI CN3 Kỹ thuật năng lượng* A00 A01
     1.6 QHI Vật lý kỹ thuật
     1.7 QHI CN4 Cơ kỹ thuật A00 A01
     1.8 QHI CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00 A01
     1.9 QHI CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* A00 A01
   1.10 QHI CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 A01
   1.11 QHI CN10 Công nghệ nông nghiệp* A00 A01 B00
1.2 Các CTĐT CLC theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT
   1.12 QHI CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử** A00 Toán, Lý      hệ số 2 A01 Toán, Lý   

  hệ số 2

   1.13 QHI CN8 Khoa học Máy tính** A00 Toán, Lý      hệ số 2 A01 Toán, Lý 

   hệ số 2

   1.14 Hệ thống thông tin**
   1.15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu**
   1.16 QHI CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** A00 Toán, Lý      hệ số 2 A01 Toán, Lý   

  hệ số 2

2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
       2.1 QHT QHT01 Toán học A00   A01   D07   D08  
       2.2 QHT QHT02 Toán tin A00   A01   D07   D08  
       2.3 QHT QHT90 Máy tính và khoa học thông tin* A00   A01   D07   D08  
       2.4 QHT QHT40 Máy tính và khoa học thông tin** A00   A01   D07   D08  
       2.5 QHT Thí điểm Khoa học dữ liệu* A00   A01   D07   D08  
       2.6 QHT QHT03 Vật lí học A00   A01   B00   C01  
       2.7 QHT QHT04 Khoa học vật liệu A00   A01   B00   C01  
       2.8 QHT QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00   A01   B00   C01  
       2.9 QHT Thí điểm Kỹ thuật điện tử và tin học* A00   A01   B00   C01  
      2.10 QHT QHT06 Hoá học A00   B00   D07      
      2.11 QHT QHT41 Hoá học** A00   B00   D07      
      2.12 QHT QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00   B00   D07  
      2.13 QHT QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học** A00   B00   D07      
      2.14 QHT QHT43 Hoá dược** A00   B00   D07      
      2.15 QHT QHT08 Sinh học A00   A02   B00   D08  
      2.16 QHT QHT09 Công nghệ sinh học A00   A02   B00   D08  
      2.17 QHT QHT44 Công nghệ sinh học** A00   A02   B00   D08  
      2.18 QHT QHT10 Địa lí tự nhiên A00   A01   B00   D10  
      2.19 QHT QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* A00   A01   B00   D10  
      2.20 QHT QHT12 Quản lý đất đai A00   A01   B00   D10  
      2.21 QHT Thí điểm Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* A00   A01   B00   D10  
      2.22 QHT QHT13 Khoa học môi trường A00   A01   B00   D07  
      2.23 QHT QHT45 Khoa học môi trường** A00   A01   B00   D07  
      2.24 QHT QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00   A01   B00   D07  
      2.25 QHT QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường** A00   A01   B00   D07  
      2.26 QHT Thí điểm Khoa học và công nghệ thực phẩm* A00   A01   B00   D07  
      2.27 QHT QHT16 Khí tượng và khí hậu học A00   A01   B00   D07  
      2.28 QHT QHT17 Hải dương học A00   A01   B00   D07  
      2.29 QHT QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* A00   A01   B00   D07  
      2.30 QHT QHT18 Địa chất học A00   A01   B00   D07  
      2.31 QHT QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường A00   A01   B00   D07  
      2.32 QHT Thí điểm Công nghệ Quan trắc và Giám sát Tài nguyên Môi trường* A00   A01   B00   D07  
3. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn *** 
     3.1 QHX QHX01 Báo chí A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
     3.2 QHX QHX40 Báo chí  **

CTĐT CLC TT23

A01 C00 D01 D78
     3.3 QHX QHX02 Chính trị học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
     3.4 QHX QHX03 Công tác xã hội A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
     3.5 QHX QHX04 Đông Nam Á học A01 D01 D04 D78,

D83

 
     3.6 QHX QHX05 Đông phương học C00 D01,

D04

D78,

D83

 
     3.7 QHX QHX06 Hán Nôm C00 D01,

D04

D78,

D83

 
     3.8 QHX QHX07 Khoa học quản lý A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
     3.9 QHX QHX41 Khoa học quản lý **

CTĐT CLC TT23

A01 C00 D01 D78  
   3.10 QHX QHX08 Lịch sử C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.11 QHX QHX09 Lưu trữ học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.12 QHX QHX10 Ngôn ngữ học C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.13 QHX QHX11 Nhân học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.14 QHX QHX12 Nhật Bản học D01,

D04,

D06

D78,

D81,

D83

 
   3.15 QHX QHX13 Quan hệ công chúng C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.16 QHX QHX14 Quản lý thông tin A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.17 QHX QHX42 Quản lý thông tin **

CTĐT CLC TT23

A01 C00 D01 D78  
   3.18 QHX QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 D01 D78  
   3.19 QHX QHX16 Quản trị khách sạn A01 D01 D78  
   3.20 QHX QHX17 Quản trị văn phòng A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.21 QHX QHX18 Quốc tế học A01 C00 D01, D04 D78, D83  
   3.22 QHX QHX43 Quốc tế học** (dự kiến) (CTĐT CLC TT23) A01 C00 D01 D78  
   3.23 QHX QHX19 Tâm lý học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.24 QHX QHX20 Thông tin – thư viện A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.25 QHX QHX21 Tôn giáo học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.26 QHX QHX22 Triết học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.27 QHX QHX23 Văn học C00 D01,

D04

D78,

D83

 
   3.28 QHX QHX24 Việt Nam học C00 D01,

D04

D78,

D83

   3.29 QHX QHX25 Xã hội học A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

   3.30 QHX QHX26 Hàn Quốc học (dự kiến) A01 C00 D01,

D04

D78,

D83

   3.31 QHX QHX27 Văn hóa học (dự kiến) C00 D01,

D04

D78,

D83

4. Trường Đại học Ngoại ngữ
     4.1 QHF 7140231 Sư phạm tiếng Anh D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
     4.2 QHF 7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc D01 Tiếng Anh D04 Tiếng Trung D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
     4.3 QHF 7140235 Sư phạm tiếng Đức D01 Tiếng Anh D05 Tiếng Đức D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
     4.4 QHF 7140236 Sư phạm tiếng Nhật D01 Tiếng Anh D06 Tiếng Nhật D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
     4.5 QHF 7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc D01 Tiếng Anh Tiếng Hàn D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
     4.6 QHF 7220201CLC Ngôn ngữ Anh**

(CTĐT CLC TT23)

D01 Tiếng Anh Tiếng Hàn D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
    4.7 QHF 7220203CLC Ngôn ngữ Pháp**

(CTĐT CLC TT23)

D01 Tiếng Anh D03 Tiếng Pháp D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
    4.8 QHF 7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23 ) D01 Tiếng Anh D04 Tiếng Trung D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
    4.9 QHF 7220205CLC Ngôn ngữ Đức**

(CTĐT CLC TT23)

D01 Tiếng Anh D05 Tiếng Đức D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
  4.10 QHF 7220209CLC Ngôn ngữ Nhật**

(CTĐT CLC TT23)

D01 Tiếng Anh D06 Tiếng Nhật D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
  4.11 QHF 7220210CLC Ngôn ngữ  Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
   4.12 QHF 7220202 Ngôn ngữ  Nga D01 Tiếng Anh D02 Tiếng Nga D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
   4.13 QHF 7220211 Ngôn ngữ  Ả Rập D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D90 Tiếng Anh
5. Trường Đại học Kinh tế
     5.1 QHE QHE40 Quản trị kinh doanh ** A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D09 Tiếng Anh D10 Tiếng Anh
     5.2 QHE QHE41 Tài chính Ngân hàng** A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D09 Tiếng Anh D10 Tiếng Anh
     5.3 QHE QHE42 Kế toán ** A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D09 Tiếng Anh D10 Tiếng Anh
     5.4 QHE QHE43 Kinh tế quốc tế** A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D09 Tiếng Anh D10 Tiếng Anh
     5.5 QHE QHE44 Kinh tế** A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D09 Tiếng Anh D10 Tiếng Anh
     5.6 QHE QHE45 Kinh tế phát triển** A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D09 Tiếng Anh D10 Tiếng Anh
6. Trường Đại học Giáo dục
     6.1 QHS GD1 Sư phạm Toán A00 A16 B00 B08  

 

 

 

     6.2 Sư phạm Vật lý
     6.3 Sư phạm Hóa học
     6.4 Sư phạm Sinh học
     6.5 Sư phạm Khoa học Tự nhiên
     6.6 QHS GD2 Sư phạm Ngữ Văn A07 C00 C15 D01
     6.7 Sư phạm Lịch sử
     6.8 Sư phạm Lịch sử và Địa lý (dự kiến)
     6.9 QHS GD3

 

Quản trị trường học A00 A16 C15 D01
   6.10 Quản trị Công nghệ giáo dục
   6.11 Quản trị chất lượng giáo dục
   6.12 Tham vấn học đường
   6.13 Khoa học giáo dục
   6.14 QHS GD4 Giáo dục tiểu học

(dự kiến)

A00 B00 C00 D01
   6.15 QHS GD5 Giáo dục mầm non

(dự kiến)

A00 B00 C00 D01
7. Khoa Luật 
     7.1 QHL 7380101 Luật*** C00 A00 D01,

D03

D78,

D82

     7.2 QHL 7380101CLC Luật **

(CTĐT CLC TT23)

A01 D01 D07 D78
     7.3 QHL 7380110 Luật kinh doanh A00 A01 D01,

D03

D78,

D82

     7.4 QHL 7380109 Luật thương mại quốc tế A00 A01 D01 D78,

D82

8. Khoa Y Dược
     8.1 QHY 7720101 Y khoa B00
     8.2 QHY 7720201 Dược học A00
     8.3 QHY 7720501 (CLC) Răng – Hàm – Mặt B00; tiếng Anh điều kiện
     8.4 QHY 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y hoc B00
     8.5 QHY 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00
     8.6 QHY 7720301 Điều dưỡng (dự kiến) B00
9. Khoa Quốc tế, ĐHQGHN
     9.1 QHQ QHQ01 Kinh doanh quốc tế**

(đào tạo bằng tiếng Anh)

A00 Tiếng Anh ≥4 A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
     9.2 QHQ QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán**

(đào tạo bằng tiếng Anh)

A00 Tiếng Anh ≥4 A01 Tiếng Anh D01

 

Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
     9.3 QHQ QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý**

(đào tạo bằng tiếng Anh)

A00 Tiếng Anh ≥4 A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
     9.4 QHQ QHQ04 Tin học và kĩ thuật máy tính  (CTĐT LKQT do ĐHQGHN cấp bằng) A00  Toán A01 Toán D01 Toán D90

 

Toán
     9.5 QHQ QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh**

(đào tạo bằng tiếng Anh)

A00  Toán A01 Toán D01 Toán D90 Toán
     9.6 QHQ QHQ06 Marketing (****)

(đào tạo bằng tiếng Anh)

A00 Tiếng Anh ≥4 A01 Tiếng Anh D01

 

Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
     9.7 QHQ QHQ07 Quản lý (****)

(đào tạo bằng tiếng Anh)

A00 A01 Tiếng Anh D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
10. Khoa Quản trị và Kinh doanh
   10.1 QHD QHD90 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ * A01 D01 D08 D96
   10.2 QHD QHD91 Marketing và Truyền thông * A01 D01 D08 D96
11. Trường Đại học Việt Nhật (dự kiến bắt đầu tuyển sinh đại học chính quy từ năm 2020)
11 QHJ 7310613 Nhật bản học A01 B08 D01,

D06

D90, D94, D96

Ghi chú:

– Những ngành được đánh dấu highlight là ngành mới – dự kiến tuyển sinh năm 2020

– (*) Chương trình đào tạo thí điểm

– (**) CTĐT thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo, đáp ứng Thông tư 23/2014 hoặc CTĐT đặc thù. Thí sinh tham khảo mức học phí và điều kiện phụ về tiếng Anh của từng CTĐT quy định tại đề án thành phần của trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN.

– (***) Các ngành đào tạo có chỉ tiêu xét tuyển theo từng tổ hợp (ngành Luật học – hệ chuẩn và các ngành của Trường ĐHKHXHNV).

– (****): Các CTĐT song bằng, sinh viên tốt nghiệp được cấp hai bằng đại học (của ĐHQGHN và của trường đại học nước ngoài (Trường ĐH Help, Malaysia; Trường ĐH Keuka, Mỹ); chi tiết sẽ được cập nhật tại đề án tuyển sinh của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN và trang thông tin điện tử của Khoa Quốc tế (http://www.is.vnu.edu.vnhttp://khoaquocte.vnhttp://tuyensinh.khoaquocte.vn)

– Ngoài ra, đối với các CTĐT đặc thù (dạy bằng tiếng Anh của Khoa Quốc tế, Khoa Y Dược, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Trường Đại học Việt Nhật), CTĐT CLC theo Thông tư 23/2014 xét tuyển có điều kiện ngoại ngữ đầu vào – điểm thi môn ngoại ngữ tại kì thi THPT quốc gia năm 2020 đạt tối thiểu từ 4.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi.

– Các CTĐT có mã Nhóm ngành: CN1, CN2, CN3 và CN8 của Trường ĐH Công nghệ và mã Nhóm ngành: GD1, GD2, GD3 của Trường ĐH Giáo dục: Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành được phân vào từng ngành đào tạo sau khi nhập học (Đối với sinh viên trường ĐHCN) hoặc sau khi hoàn thành 2 HỌC KỲ CHÍNH – hết năm thứ nhất (đối với sinh viên trường ĐHGD).

– Đối với ngành Sư phạm Mầm non và 2 ngành (Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ; Marketing và Truyền thông) của Khoa Quản trị và Kinh doanh thí sinh sẽ phải tham dự vong Sơ tuyển; Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2020.

 (-) Tiêu chí phụ xét tuyển của từng CTĐT (nếu có) sẽ được quy định cụ thể tại các đề án thành phần của trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN.

7. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

7.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế và Hướng dẫn công tác tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

7.2. Học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do các HĐTS quy định);

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d Mục 2.7.2 trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại ĐHQGHN.

7.3. Học sinh một số trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định tại Mục 2.7.2 và phải đáp ứng tiêu chí sau: Là học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được đơn vị đào tạo dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển.

Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 của ĐHQGHN

STT Trình độ Tiếng Anh Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10
IELTS TOEFL iBT
1 5,5 65-78 8,50
2 6,0 79-87 9,00
3 6.5 88-95 9,25
4 7,0 96-101 9,50
5 7,5 102-109 9,75
6 8,0-9,0 110-120 10,00

Các thông tin về tuyển sinh ĐHCQ năm 2020 sẽ được cập nhật trên website của ĐHQGHN vnu.edu.vn hoặc tuyensinh.vnu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *